U donjoj tabeli su date cene energenata za grejnu sezonu 2013/2014. Utrošene količine su orijentacione i obračunate za prosečni stan od 60 m2.

Ugalj „Vreoci“ sušeni12.000 din/t4,2t50.400 dinara
Ugalj „Banovići“13.000 din/t3,9t50.700 dinara
Ugalj sirovi lignit6.500 din/t7,8t50.700 dinara
Drvo4.500 din/m311,8m353.100 dinara
Električna energija TA (punjenje samo noću)5,26 din/kWh (zelena) – do 350 kWh
7,89 din/kWh (plava) – od 250 – 1600 kWh
15,79 din/kWh (crvena) – preko 1600 kWh
10.920 kWh62.600 dinara
Ugljeni briket18.500 din/t3,5t64.750 dinara
Prirodni gas (Srbijagas)51,48 din/m31.387 m371.400 dinara
Centralno grejanje (Beograd)111,9 din/m260m2/god80.600 dinara
Električna energija TA (dopunjavanje danju)5,26 din/kWh (zelena) – do 350 kWh
7,89 din/kWh (plava) – od 250 – 1600 kWh
15,79 din/kWh (crvena) – preko 1600 kWh
10.700 kWh82.600 dinara
Mazut50 din/kg1,7 t84.800 dinara
Električna energija TA (grejna tela i kotlovi)5,26 din/kWh (zelena) – do 350 kWh
7,89 din/kWh (plava) – od 250 – 1600 kWh
15,79 din/kWh (crvena) – preko 1600 kWh
10.000 kWh107.000 dinara
Propan butan158,5 din/kg1.005 kg159.300 dinara
Lož ulje140 din/l1.394 l195.200 dinara